Kommuneplanen i BR den 10. dec.

Kommuneplanen er sat på dagsordenen i Økonomiudvalget den 1. dec. 2009, og er til endelig behandling i BR den 10. dec. – dvs. på årets sidste møde. I kommuneplanforslaget er den nordlige del af Sydhavnstippen udlagt til offentligt, rekreativt område – altså ikke længere byggeri efter 2017.

Scroll to Top