Sol, isvand og vinterfugle

De sidste par dage har vejret været perfekt til fugleture på Sydhavnstippen. I Kalvebodløbet har jeg set troldand, ‘bjergand‘, taffeland, ‘lille skallesluger‘, lille lappedykker, pibeand, blishøne, hvinand og gråand. En del andefugle gik på land for at finde føde. Desuden ses utallige mågearter, knopsvaner (mange er faldet fra i løbet af januar-februar), skarv mv. På land så jeg bl.a. ‘grønsisken‘ (flok), ‘kvækerfinke‘, stillits, tårnfalk og …

Sol, isvand og vinterfugle Read More »

Scroll to Top