Kandidatspeciale om Tippens natur

Line Laursen og Maya Caspersen har nu afsluttet deres kandidatspeciale (og bestået med bravour): “Forvaltning af bynær natur – case study Sydhavnstippen København”, ved Biologisk Institut, KU. Specialet er en guldgrube af information, feltarbejde, analyser og konkrete naturplejeforslag for alle som ønsker Tippen videreudviklet som naturområde. Fremover er specialet tilgængeligt som bilag 55 i Arkivet – eller ‘her‘ (ikke den endelige netversion).

Det kan bl.a. anbefales at læse om Plejeplan 1 (bekæmpelse af invasive arter) s. 63-83 og Plejeplan 2 (efter at de invasive arter er overvundet) s. 83-151. 

Scroll to Top