Egern, sangsvaner, lille skallesluger og fjeldvåge

I dag var jeg heldig at se et ‘egern‘ på Sydhavnstippen (på den nordlige del hvor det er blevet set et par gange tidligere). Egernet har givetvis krydset jernbanen på sin vej fra Karens Minde i sin søgen efter føde – begyndende indvandring til Tippen måske? I går så jeg 7 syngende ‘sangsvaner‘ i Kalvebodløbet, og for et par uger siden …

Egern, sangsvaner, lille skallesluger og fjeldvåge Read More »

Svar fra Frank Jensen vedr. lokalt miljøarbejde

Overborgmester Frank Jensen og Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard skriver i et fælles ‘svar‘ den 17. december 2010 til Grøn Agenda Sydhavn, at: “Det er vores klare forventning, at det kommunalt støttede lokale miljøarbejde vil fortsætte på et højt og kvalificeret niveau i København – også i de kommende år.“ Frank Jensen svarer ikke på om han agter at kommunikere …

Svar fra Frank Jensen vedr. lokalt miljøarbejde Read More »

Revision af Københavns Skyttecenters miljøgodkendelse

Center for Miljø har i et ‘svar’ til Grøn Agenda Sydhavn meddelt, at kommunens miljøgodkendelse af Københavns Skyttecenter (Amager) vil blive revideret i 2011, og at Center for Park og Natur vil vurdere om der jf. fredningsbestemmelserne kan gribes ind overfor skyttecenteret. Hele Grøn Agenda Sydhavns korrespondance med forvaltningen ses ‘her‘ (ligger desuden på gruppens hjemmeside, bilag 20 …

Revision af Københavns Skyttecenters miljøgodkendelse Read More »

Lavt blus på sydhavnstippen.dk

Frem til omkring 1. april 2011 holder undertegnede delvis pause fra hjemmesiden, og det må forventes at antallet af nyheder og opdateringer daler betydeligt. Sydhavnstippens vilde natur er dog derude hele vinteren… Sydhavnstippens faste vintergæst ‘fjeldvågen‘, her mobbet af en krage. Foto: Claus Andersen, december 2010.

Nyt i arkivet

Jeg har opdateret ‘arkivet‘ med det senest modtagne om Sydhavnstippens historie. Se bilag nr. 18 (nyt luftfoto fra 1944), nr. 21c (ældre, udaterede billeder), nr. 36 (mere om Hans Dragehjelm og gravstenen), nr. 42 (nyt billede af sporvogn før afbrænding), og nr. 59 (uddrag af bog fra 1977). Se også 18 nye billeder fra 2009-2010 i galleriet.        

Skiland-Tippen

Med de seneste dages sne og kulde er Sydhavnstippen om ikke invaderet af skiløbere, så i hvertfald benyttet af mange … det kan varmt anbefales. Gående opfordres til ikke at træde i skisporene. Glade solbeskinnede morgen-skiløbere på Tippen. Foto: Claus Andersen, dec. 2010.  

Naturgenopretning af Harrestrup å

Københavns Kommune har i sept. 2010 afsat 20 mill. kr. til udarbejdelsen af en helhedsplan og den første detaljlprojektering af et projekt, som i sidste ende skal naturgenoprette og spildevandsrense Harrestrup å som løber ud i Kalveboderne (EUs vandrammedirektiv forpligter til handling). Læs en ‘artikel‘ om det enorme projekt, som også indebærer en sandstrand ved Valbyparken. Læs …

Naturgenopretning af Harrestrup å Read More »

Sælen ved Tippen

Den spættede sæl ved Tippen/Valbyparken er ikke kun set den 13. okt. 2010 (se nyheden fra 26. nov.), men også den 11. nov., både formiddag og eftermiddag, og muligvis igen nogle dage senere af endnu en forbipasserende. Sandsynligvis er det en og samme sæl der poserer for sit publikum i Sydhavnen.  Se Agenda 21 netværkets ‘debatoplæg‘ om Sydhavnstippen fra …

Sælen ved Tippen Read More »

Sæl igen set ved Sydhavnstippen – og fotograferet

Om eftermiddagen den 13. oktober 2010 blev en lille ‘spættet sæl‘ set ved Sydhavnstippen (nærmere Valbyparken) – læs en personlig beretning af det intense møde  ‘her‘. Der blev heldigvis taget et fint billede af sælen liggende på en sten (se herunder). I november 2008 så flere forbipasserende en spættet sæl i det indre basin ved Sydhavnstippen. Der er omkring 12.000 spættede …

Sæl igen set ved Sydhavnstippen – og fotograferet Read More »

Lokaludvalgenes legitimitet

Borgerrepræsentationen besluttede for nylig at stoppe tilskuddene til de 8 Miljøpunkter pr. 1. juli 2011 og give rundt regnet halvdelen (fordelingen er ikke endeligt besluttet) af beløbet til de 12 Lokaludvalg (LU), heriblandt Kgs. Enghave Lokaludvalg. LU overtager samtidig ansvaret for det kommunalt støttede, lokale miljøarbejde. Miljøarbejdet forventes ifølge Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, at fortsætte på stort set uændret niveau. Det kan Bo Asmus sagtens sige, fordi LU sorterer under …

Lokaludvalgenes legitimitet Read More »

Opfølgning vedr. skydestøj

Grøn Agenda Sydhavn har sendt ‘Uddybende spørgsmål, nov. 2010‘ vedr. støj fra Københavns Skyttecenter til Københavns Kommunes Center for Miljø. I henvendelsen indgår et 60 dB støjkonsekvensområde udarbejdet af Grøn Agenda – forvaltningen vil ikke lave det. Der stilles opklarende spørgsmål til Københavns Politis brug af skyttecenteret, beskyttelsen af Natura-2000 området og det fredede friluftsområde … høreværn anbefales!  Læs den hidtidige …

Opfølgning vedr. skydestøj Read More »

Bydelsplan godkendt

Borgerrepræsentationen godkendte den 4. nov. 2010 lokaludvalgenes ‘Bydelsplan for Kgs. Enghave og Vesterbro‘. Bydelsplanen er udarbejdet af Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg. I planen foreslås den nordlige del af Sydhavnstippen fredet (forslag vedr. Tippen s. 19-21 (pdf s. 21-23)) – den sydlige del af naturområdet er som bekendt fredet. Desuden foreslås opstillet et udsigtstårn ved Fragtvej i Tippens nordende. …

Bydelsplan godkendt Read More »

Gråsisken på Tippen

Både igår og idag har en flok på 50-80 ‘stor gråsisken‘ ædt sig mætte i frø fra rejnfan og andre vilde planter på det nordlige Sydhavnstippen. Den livlige og adrætte gråsisken kendes let på en særpræget rød plet i panden. Selvom fuglen ikke er sjælden i Danmark er den det på Tippen. Den indvandrede i Danmark i 1950’erne og har siden …

Gråsisken på Tippen Read More »

Kalveboderne Rundt

Lørdag den 30. okt. 2010 løb det traditionsrige motionsløb ’Kalveboderne Rundt‘ af stablen (med ruter på 6 og 12 km). Efter starten ved Hvidovre Havn gik løbet som sædvanlig via Valbyparken ind over Sydhavnstippen. Arrangør: Hvidovre Kajakklub. Løbere ankommer via Valbyparken til Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, 2010.

Sydhavn Genbrugscenter forsinkes pga. klage

Kommunens Center for Miljø har meddelt at miljøgodkendelsen til det planlagte Sydhavn Genbrugscenter (Bådehavnsgade/Speditørvej), er blevet indklaget til Miljøklagenævnet (ikke Naturklagenævnet som først nævnt). Klagen forventes at ville forsinke projektet et år. Se også nyheder fra 8. sept. 2010, 26. aug. 2010 og 11. dec. 2009.

Miljøarbejde: En stor kommunal bommert

Københavns Kommunes beslutning om at spare penge ved en sammenlægning af Miljøpunkter og Lokaludvalg, er “en ufattelig dårlig og kortsigtet beslutning, som København ikke kan være bekendt.” Sådan skriver daglig leder af Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, Niels Birk i en leder på agenda 21 centerets hjemmeside. Læs ‘lederen‘. Se også nyheden fra 22. sept. 2010.

Fuglekonge på Tippen

I dag var jeg heldig at se europas mindste fugl ‘fuglekongen‘ på Sydhavnstippen. Fuglen (som var en hun) vimsede rundt i en stor tjørn. Fuglekonge spiser kun animalsk føde som fx små insekter, bladlus og edderkopper. Den er både stand- og trækfugl i Danmark.

Gyldenris og pileurt breder sig

Ifølge aftalerne i Tippen Syder skal de invasive arter Kanadisk gyldenris og Japansk pileurt fældes henholdsvis en og to gange årligt på Sydhavnstippens nordlige halvdel, dvs. udenfor fårefolden. I år har By & Havn pga. travlhed ikke fået det gjort, men der er givet håndslag på at det forsømte vil blive indhentet næste sæson med en dobbelt indsats. 

Velbesøgt høstpicnic

Dagens høstpicnic var ikke kun afsked med Sydhavnstippens 60 får i sæsonen 2010, det var også et festligt folkearrangement i naturen. De ca. 150 fremmødte så hyrdehundeshow, fåreklipning, plukkede vilde æbler, havtorn, hyldebær og brombær – ved naturskolen fortsatte aktiviteterne med æblepresning, smagsprøver af grillet lam, urtesnapse og bagte fladbrød og demonstration af et bistade (som snart opstilles i mininaturskolens bigård). Bag det vellykkede arrangement stod Tippen Syder.       Efter at hyrdehundene har …

Velbesøgt høstpicnic Read More »

Snoge på Tippen

Der er en fast bestand af ‘snoge‘ på Sydhavnstippen, selvom brugere af området måske aldrig har set en! I går lykkedes det mig at fotografere en i en bunke sten inde i fårefolden (se billedet herunder). Ugen før så jeg en en krydse en sti mellem det yderste “bjerg” og broen til Valbyparken. Snoge kræver ligesom andre krybdyr et varieret landskab, …

Snoge på Tippen Read More »

Bysvaler på vej til Afrika

I starten af ugen var Sydhavnstippen et mylder af lavtflyvende ‘bysvaler‘ på jagt efter insekter. Se dette ‘videoklip’ (15 sek.) fra fårefolden.  Bysvalernes samles (i september eller oktober) før de drager til vinterkvarterer syd for Sahara eller helt til Sydafrika – i starten af maj vender de tilbage til Danmark. 

København udsulter det lokale miljøarbejde

De seneste miljøresultater på Sydhavnstippen – får som naturplejere, etablering af en mininaturskole, statusændring til rekreativt område etc. – er i høj grad sket takket være en engageret og professionel indsats af medarbejderne i Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn. Ifølge BRs budgetforlig indgået mellem S, SF, R og K, skal kommunens 8 miljøpunkter imidlertig nu slås sammen med lokaludvalgene, hvorved der spares 6,4 mio kr. Dette …

København udsulter det lokale miljøarbejde Read More »

Program for høstpicnic på søndag.

Husk den store høstpicnic på søndag d. 26. september 2010. Kl. 10:00: Velkomst udenfor Karens minde. Kl. 10:15: Afgang til Tippen, evt. i flere grupper, hvis vi er mange. Der plukkes æbler, havtorn og evt. andet spiseligt/brugbart. Kl. 11:30-12:30: Hyrdehundeopvisning og fåreklipning. Kl. 12:30-14:00: Brødbagning, mostpresning og snapse- og lammekødssmagning ved mininaturskolen. Vi ses. NB. …

Program for høstpicnic på søndag. Read More »

Scroll to Top