Gyldenris og pileurt breder sig

Ifølge aftalerne i Tippen Syder skal de invasive arter Kanadisk gyldenris og Japansk pileurt fældes henholdsvis en og to gange årligt på Sydhavnstippens nordlige halvdel, dvs. udenfor fårefolden. I år har By & Havn pga. travlhed ikke fået det gjort, men der er givet håndslag på at det forsømte vil blive indhentet næste sæson med en dobbelt indsats. 

Scroll to Top