Valgbarhed til lokaludvalg

I forbindelse med behandlingen af en klage over valgbarheden af et medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg (se nyhed fra 16. nov. 2010), har udvalgssekretæren (Økonomiforvaltningen) meddelt at, citat: “… der ikke var krav til efterprøvning af foreningernes virke.”

I Kommissorium for Lokaludvalg vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2007, står følgende om valgbarhed, citat: “De øvrige medlemmer af lokaludvalget skal være repræsentanter fra lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet eller lignende, som har virke i bydelen. Med “virke” menes, at de pågældende foreninger, organisationer m.v. skal deltage i aktiviteter i bydelen…”.

Scroll to Top