Strategi for biologisk mangfoldighed (høring)

I 2005 besluttede Københavns Borgerrepræsentation, at der inden 2007 skulle udvikles en strategi for biologisk mangfoldighed. Da det ikke var sket i 2008 traf Borgerrepræsentationen en ny beslutning, nemlig at strategien skulle fremlægges senest i 2009. Og nu i 2011 er den så endelig færdig og sendt i offentlig høring; læs den ‘her‘. Høringsfristen er 12. april 2011 [høringsfristen er skubbet til 25. april].  

Sydhavnstippen er nævnt en halv snes gange i rapporten, selvom det understreges at: “De undersøgte områder omfatter fortrinsvis arealer som ejes og/eller plejes af Københavns Kommune. Derfor er arealer som f.eks. Sydhavstippen og Stubben, der administreres af By & Havn, Vestamager der drives af Skov- og Naturstyrelsen, og Kongens Have, der administreres af Slots- og Ejendomsstyrelsen, ikke behandlet selvom disse områder indeholder væsentlige naturværdier.”  I en anden sammenhæng nævnes følgende under overskriften Værdier og potientiale: “ Grøndalsparken danner sammen med Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken en mere eller mindre sammenhængende grøn spredningskorridor med forbindelse til Kalveboderne, Tippen og Valbyparken og til Vestvolden, Kagsmosen og Utterslev Mose.

Allerede i år skal der ifølge strategien udarbejdes en overvågningsrapport om fuglelivet i Kalveboderne.  

Scroll to Top