Plejeplan og markeringspinde

I de kommende måneder vil landskabsarkitekt Vibeke Vendena, i partnerskabet Tippen Syders regi, udarbejde en plejeplan for Sydhavnstippen. I forbindelse med arbejdet er der taget jordprøver for at belyse forureningen fire udvalgte steder. Dette er forklaringen på markeringspindene.      

Arbejdet med plejeplanen støttes økonomisk af ‘15. Juni Fonden

Markeringspindene fire steder på Sydhavnstippen viser hvor der er taget jordprøver. Foto Claus Andersen, 2011.

Scroll to Top