Med dagens arbejdsdag i Grøn Agenda Sydhavn (naturgruppen) er sæsonen 2011 afsluttet. På de tre arbejdsdage i oktober og november er der blevet opsat to stærekasser (se billedet), anlagt to pindsvinebo langs børne-naturstien, Tippens to sæt borde/bænke er blevet repareret, der er fældet og beskåret småtræer tre steder for at lette By & Havns fældning af japansk pileurt (dette er overset af By & Havn tre år i træk!), der er indsamlet affald, et kirsebærtræ og en mispel er blevet flyttet til naturskole-området, og der er plantet fem kaprifolie (klatreplanter) langs hegnet ved naturskolen. I alt har der i år været 17 arbejdsdage med i snit 4,3 deltagere.     

Britta og Claus sætter to stærekasser op i lysmasten ved naturskolen. Foto: Eva Kjeldsen, 2011.

Pause på arbejdsdagen d. 8. oktober. Fra venstre ses Vibeke, Mai (på bordet), Helen, Britta, Jakob og Ronja. Foto: Claus Andersen, 2011.

Scroll to Top