Grøn Agenda Sydhavns årsberetning 2011

2011 blev året hvor de to beboergrupper Grøn Agenda Sydhavn og Grøn Agenda Naturgruppen slog pjalterne sammen under navnet ‘Grøn Agenda Sydhavn‘. I den anledning indeholder ‘årsberetning 2011‘ et resume af gruppernes 14-årige historie (årsberetningens bilag 2).

Et citat fra årsberetningen: “Metoden i miljøarbejdet har alle årene været den samme i begge grupper: åbenhed for nye medlemmer og ideer, livlige og seriøse diskussioner, grundig research, hård prioritering af mål og delmål, vedtagelse af langsigtede strategier, samarbejde med relevante – ofte  afgørende – partnere og årelang fastholdelse af fokus. Overordnet har sikringen og udviklingen af naturområderne Karens Minde og Sydhavnstippen fyldt mest i de to grupper.

Scroll to Top