Morgentur med fjeldvåge, isfugl og flokke af silkehaler

Her til morgen gik jeg en frisk tur på Sydhavnstippen og det blev til et glædeligt gensyn med de faste vintergæster ‘fjeldvågen‘ (det kan have været en musvåge) og ‘isfuglen‘, som fangede og åd en hundestejle. Desuden var der store flokke af de smukke ‘silkehaler‘. I Kalveboderne lå masser af blandede vinterfugle bl.a. 100-150 ‘knopsvaner‘ – for …

Morgentur med fjeldvåge, isfugl og flokke af silkehaler Read More »

DNs fredningsforslag for Sydhavnstippen

Så er det ganske vist. Danmarks Naturfredningsforening har indsendt fredningsforslag for Sydhavnstippen. Omfanget af fredningen ses på kortet ‘her‘ (kort med bedre opløsning findes på DNs hjemmeside, ‘her‘). Læs det 18 sider lange ‘fredningsforslag‘. Se også et ‘indslag i TV-Lorry‘.

Politi-aktion på Tippen

I slutningen af september 2012 gennemførte politiet en aktion på Sydhavnstippen, efter fundet af adskillige bunker med efterladenskaber fra kabeltyverier. Efterfølgende kunne det konstateres at en lille teltlejr igennem mange uger (med ikke-dansktalende beboere) på Tippens nordlige del var blevet ryddet efter besøg af politiet. Kabelresterne uden kobber ligger dog stadig i spredte bunker i naturen. De mange bunker med efterladenskaber …

Politi-aktion på Tippen Read More »

By & Havn bekæmper ikke gyldenris i 2012!

Efter tre år med mangelfuld, manuel By & Havn-bekæmpelse af de invasive arter hybenrose, japansk pileurt og kanadisk gyldenris på Sydhavnstippen – jævnfør aftalerne og hensigterne i partnerskabet Tippen Syder – blev bunden nået i 2012 hvor fældningen af gyldenris helt blev “droppet” af By & Havn (planterne bør fældes omkring Sct Hans). Fældningen af japansk pileurt blev i august i år …

By & Havn bekæmper ikke gyldenris i 2012! Read More »

Kalvebod Strand(!?) i Sydhavnen er taget i brug

Københavns Kommune planlægger at anlægge en badestrand i Sydhavnen, der hvor Grøn Koncert afholdes. Allerede nu kan man på kommunens hjemmeside ‘Badevand og Badesteder‘ se vandkvaliteten i de nærliggende Sluseholmen og Lodsparken i Hvidovre. I disse dage er der grønt flag begge steder og vi var et par stykker der hoppede i Sydhavnens kommende badestrand i det fine sensommervejr. Forskellige …

Kalvebod Strand(!?) i Sydhavnen er taget i brug Read More »

Høstpicnic på Sydhavnstippen

Tag familien og picnickurven med til Sydhavnstippen søndag den 7. oktober kl. 10-14, når partnerskabet ’Tippen Syder’ igen inviterer til høstpicnic. Sammen høster vi vilde æbler og havtorn, oplever hyrdehundene i arbejde og ser områdets græssende naturplejere – fårene – blive klippet. Ved mininaturskolen holder vi bagefter picnic, presser æblerne til most samt bager fladbrød …

Høstpicnic på Sydhavnstippen Read More »

By & Havns bekæmpelse af gyldenris er ineffektiv

Ifølge forpligtelserne i partnerskabet Tippen Syder skal By & Havn fælde den invasive ‘canadiske gyldenris‘ på Sydhavnstippen en gang pr. sæson i 2009-2013. Desværre har By & Havn hidtil valgt at fælde planterne i august, oftest i sidste halvdel af august, selvom fagfolk anbefaler at det sker i slutningen af juni (omkring Sct. Hans). Da By & Havns gartnere samtidig har haft svært ved …

By & Havns bekæmpelse af gyldenris er ineffektiv Read More »

Hvem udfører bjørneklo-forsøg på Tippen?

Ca 20 bjørneklo-planter på Sydhavnstippen er frøkappet og markeret med et plastbånd med teksten: “Venligst ej bekæmp denne plante – er inddraget i forsøg”. Da der allerede foregår en systematisk bekæmpelse på arealet betalt af By & Havn, bedes den ansvarlige for forsøget kontakte redaktionen af sydhavnstippen.dk. De sidste par år er der desuden foregået …

Hvem udfører bjørneklo-forsøg på Tippen? Read More »

By & Havns bekæmpelse af japansk pileurt sejler

Ifølge forpligtelserne i partnerskabet Tippen Syder skal By & Havn fælde den invasive japanske pileurt på Sydhavnstippen to gange pr. sæson i årene 2009-2013. I fårefolden har fårene gjort arbejdet eminent siden 2009 – men på resten af det rekreative naturområde sejler By & Havns bekæmpelse. Grøn Agenda Sydhavn tog problemet op i partnerskabet i 2011 og på et møde …

By & Havns bekæmpelse af japansk pileurt sejler Read More »

Afbrændinger på Tippen

Indenfor de seneste par dage er der blevet observeret flere afbrændinger af mindre områder på Tippen. Tilsyneladende er der nogen, der har fundet det spændende at hælde tændvæske ud og sætte ild til. Det er foreløbig observeret to gange inde i fårefolden. Seneste gang var der stadig gløder. Heldigvis vil regnen sandsynligvis sætte en stopper …

Afbrændinger på Tippen Read More »

Affaldsindsamling på Sydhavnstippen med Danmarks Naturfredningsforening 22.4. 2012

Skrevet af:  Helen Majew  / Foto: Helle Dahn Ca. 20 personer satte hinanden stævne ved mininaturskolen for at ”tage skraldet” på Danmarks Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamlingsdag. Vi var: 3 repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, 6-7 personer fra Grøn Agenda Sydhavns naturgruppe, venner og familie samt en familie bestående af far, mor og 3 dejlige unger, der også …

Affaldsindsamling på Sydhavnstippen med Danmarks Naturfredningsforening 22.4. 2012 Read More »

Årets store Affaldsindsamling foregår søndag den 22. april.

Vær med til Danmarks Naturfredningforenings store affaldsindsamling søndag den 22. april – kl 12 på Sydhavnstippen!  Mødestedet er Naturskolen på Fragtvej. Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Indsamlingen foregår hvert år i april, hvor mange tusinde danskere frivilligt giver naturen en hånd.

Plejeplan for Sydhavnstippen

Partnerskabet Tippen Syder kan nu præsenterer en ‘Plejeplan for Sydhavnstippen‘ udarbejdet af landskabsarkitekt Vibeke Vendena i samarbejde med en række organisationer mv. 15. Juni Fonden har bidraget til udarbejdelsen med 40.000 kr. og dertil kommer økonomiske bidrag fra Agendaråd Sydhavn og Kgs. Enghave Lokaludvalg. Projektet havde dog ikke været muligt uden gratis hjemmearbejdsplads og en stor ulønnet arbejdsindsats …

Plejeplan for Sydhavnstippen Read More »

En formand stopper sin ulønnede naturpleje

Undertegnede, formand for ‘Grøn Agenda Sydhavn‘, indstiller min ulønnede naturpleje på Sydhavnstippen – efter næsten 200 arbejdsdage mellem 2001 og 2011. Det er samtidig et stop for min organisering af arbejdsdagene og deltagelse i nye, fremadrettede Tippen-projekter (jeg fortsætter med hjemmesiden). På et møde i Grøn Agenda Sydhavn d. 10. april 2012 vil naturplejen mv. blive diskuteret fremadrettet.  Det har været en stor glæde for mig, …

En formand stopper sin ulønnede naturpleje Read More »

Tre en halv måned med isfugl

Sydhavnstippens ‘isfugl‘ har haft en enorm tiltrækningskraft på Københavns “kanonfotografer” – en morgen så jeg hele tre i arbejde samtidig! Om det er den megen opmærksomhed, som er årsag til at den lille fascinerende fugl nu har opholdt sig ved “lorterenden” i tre en halv måned, er nok tvivlsomt. Endnu et vellykket foto taget d. 15. marts 2012 kan ses herunder.  Tippens isfugl på …

Tre en halv måned med isfugl Read More »

Lav dit eget æbletræ

Lav dit eget æbletræ på Kgs. Enghave Lokaludvalgs podekursus lørdag d.31/3 kl.13-16 i naturskolen på Sydhavnstippen På kurset får du mulighed for at pode to træer på svagtvoksende stammer. De egner sig til små haver eller en gård. Hvis du har mulighed for det, så medbring en skarp kniv, gerne en podekniv, og emballage til hjemtransport af …

Lav dit eget æbletræ Read More »

Scroll to Top