Kommunens strategi for biologisk mangfoldighed

Københavns Kommune udsendte i 2011 under overskriften ‘Plads til naturen‘ sin strategi for biologisk mangfoldighed. Sydhavnstippen er nævnt flere steder (selvom kommunens egne arealer har førsteprioritet). Her er nogle eksempler:

Strøget fra Enghave Station, over Vestre Kirkegård og Sjælør Boulevard, til Sydhavnstippen fremhæves som en “grøn korridor”, og Grøndalsparken danner ifølge rapporten sammen med Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken en mere eller mindre sammenhængende grøn spredningskorridor med forbindelse til Kalveboderne, Tippen og Valbyparken; samt til Vestvolden, Kagsmosen og Utterslev mose.

Tippens tårnfalke og snoge står på listen over prioriterede arter, ligesom brunflagermus nævnes, og området beskrives som et muligt fremtidigt levested for den rødlistede natsommerfugl Kridtugle (som lever af strand-svingel). Generelt står der at Sydhavnstippen indeholder “væsentlige naturværdier” (som dog ikke behandles yderligere pga. ejerforholdet).

Valbyparken har derimod et særskilt afsnit i strategien og her kan man læse at det bør overvejes at udtage nogle plænegræsarealer til høslæt, gerne i området nærmest Sydhavnstippen, hvor der i forvejen langs stien mellem de to områder findes en mere interessant blomsterrig vegetation, med bl.a. pile-alant.

Scroll to Top