DNs fredningsforslag for Sydhavnstippen

Så er det ganske vist. Danmarks Naturfredningsforening har indsendt fredningsforslag for Sydhavnstippen. Omfanget af fredningen ses på kortet ‘her‘ (kort med bedre opløsning findes på DNs hjemmeside, ‘her‘). Læs det 18 sider lange ‘fredningsforslag‘. Se også et ‘indslag i TV-Lorry‘.

Ifølge forslaget skal den nuværende fredning af syd-Tippen ophæves og i stedet indgå i en samlet fredning af hele Sydhavnstippen og visse nærliggende områder. Arealet hvor kommunen vil placere en genbrugsstation skal føres tilbage som natur den dag genbrugsstationen ophører.

Mon ikke Københavnere som kender Sydhavnstippen krydser fingre for at fredningen bliver vedtaget af Fredningsnævnet?

Scroll to Top