Så tager vi hul på 2013!

Partnerskabet Tippen Syder er i fuld sving med det nye år.
Efteråret og vintermånederne bliver brugt til at planlægge den kommende sæsons aktiviteter og til at forsøge at rejse midler til det videre arbejde på Tippen.

Datoerne på de efterhånden traditionelle arrangementer er lagt fast, så sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold øje med siden her for nærmere informationer, når tiden for det enkelte arrangement nærmer sig:

Fåreudbinding lørdag d. 6/4  2013
Affalds-indsamling d. 21/4 2013
Honning-jordbær-dag 29/6 2013
Høstpicnic d. 29/9 2013

Du kan også sende en mail til Katja om, at du gerne vil have mail om arrangementer på Tippen: katja.lange(snabel-a)okf.kk.dk.

På seneste partnerskabsmøde blev der også talt om bedre muligheder for at komme af med det affald, som bliver indsamlet af frivillige, samt om naturplejen generelt. By & Havn beklagede, at der i 2012 ikke var blevet bekæmpet Gyldenris, hvilket beroede på en misforståelse. Det vil blive bekæmpet i 2013. Ligesom Kæmpebjørneklo og Japansk Pileurt.

Har du lyst til at lave frivilligt arbejde på Tippen? Det kan være alt fra et par timers hjælp til et arrangement til en jævnlig tur med affaldsposen eller anden naturpleje.
Kontakt Grøn Agenda Sydhavn eller Tippen Fårelaug (se links i menuen til højre), eller partnerskabets tovholder Katja på katja.lange(snabela)okf.kk.dk eller  på 2033 7483.

Scroll to Top