Kommunens svar vedr. indsatsplanen mod bjørneklo

I februar 2013 sendte Grøn Agenda Sydhavn et ‘kritisk brev‘ til Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) vedrørende Københavns Kommunes indsatsplan mod Kæmpebjørneklo, vedtaget af BR i 2008. Af forvaltningens ‘svar‘ fremgår, at kommunen pga. manglende resurser har prioriteret bekæmpelsen på områder hvor borgere færdes, samt store arealer med tætte bestande af bjørneklo.

Forvaltningen har altså på jævnt dansk i årevis valgt at lade bjørneklo sprede sig uhindret på mindre arealer med spredte bestande hvor der ikke færdes ret mange mennesker. I kommunens politisk vedtagne indsatsplan står der, citat: “Med Kæmpebjørnekloens nuværende udbredelse i Københavns Kommune vil det være realistisk at udrydde den inden for de første 5 år.” Forvaltningen forventede altså i 2008 med sin indsatsplan at bjørnekloen ville være udryddet i kommunen i 2013 – altså i år … hvilken realitetssans!!!?

Forvaltningen understreger at man er rigtig glade for den bjørneklobekæmpelses-indsats der leveres på Sydhavnstippen og at forvaltningen i forlængelse af brevet fra Grøn Agenda Sydhavn vil “tage fat” i arealerne rundt om Sydhavnstippen.

30. aug 2012 051 - KopiEn “ikke-prioriteret” bjørnekloplante kan smide 30.000 frø før den dør en naturlig død; frø som kan spire i op til 10-15 år – her på en nabogrund til Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, august 2012.

Scroll to Top