Nye oplysninger om kommunens tilsyn med Københavns Skyttecenter

To ældre breve fra Miljøstyrelsen viser at Københavns Kommune har haft flere muligheder for at støjregulere Københavns Skyttecenter end hidtil antaget. I en nylig ‘henvendelse‘ til forvaltningen har ‘Grøn Agenda Sydhavn‘ stillet spørgsmål til brevenes betydning for tilsynet af skyttecenteret. Af forvaltningens svar (som er uforståeligt for almindelige mennesker!) fremgår følgende:

A) Siden 1998 har Københavns Kommune kunne vælge at støjregulere Københavns Skyttecenter efter de strammere regler for “nye skydebaner”. Dette valgte kommunen ikke at gøre, selvom beslutningen indebar at høreværn ville være påkrævet i det nærliggende rekreative Natura2000-område – hvis naturområdet havde været en virksomhed.

B) Siden 1997 har Miljøstyrelsen anbefalet at nyt boligbyggeri (som eksempelvis Sluseholmen og Teglholmen i Sydhavnen) blev støjbeskyttet efter de strammere regler for “nye skydebaner”.  Københavns Kommune valgte ikke at følge anbefalingen, hvilket betyder at Sluseholmen i dag støjbelastes væsentligt mere end hvis anbefalingen var blevet fulgt.

Forvaltningen har siden 2009 arbejdet på en revision af miljøgodkendelsen af Københavns Skyttecenter, og i 2010 var forvaltningens rutinesvar til klagere, at man intet kunne gøre for at mindske støjgenerne. I sit seneste svar skriver forvaltningen derimod, at støjvilkårene er ved at blive revideret og der henvises specifikt til Miljøstyrelsens brev fra 1998.

Scroll to Top