Miljøgodkendelse af Københavns Skyttecenter i høring

Københavns Kommunes Center for Miljøbeskyttelse har sendt en revideret ‘miljøgodkendelse‘ for Københavns Skyttecenter på Amager i høring. Klagefristen er 2. maj 2014 og enhver, citat: “der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede (..).“). Den reviderede miljøgodkendelse vil gradvist medføre væsentlige støjreduktioner, men indfasningsperioden er syv år startende i 2015. Efter indfasningen vil skyttecenteret blive reguleret som “nye skydebaner” i stedet for “eksisterende skydebaner” som hidtil. Læs om Miljøstyrelsens vejledning for skydebaner ‘her‘.

Københavns Flugtskytte Klub (også beliggende på Selinevej) forventes snart at få deres separate miljøgodkendelse sendt i høring.

Scroll to Top