Fredningssagen: Besigtigelse og borgermøde

Natur- og Miljøklagenævnet er i færd med at behandle en sag om fredning af Sydhavnstippen.
I den forbindelse er der besigtigelse af Tippen og efterfølgende åbent møde i Karens Minde Kulturhus.

Besigtigelsen og borgermødet er et åbne for alle interesserede. Dagen begynder med besigtigelse af Tippen torsdag den 10. september 2015 kl. 10.00. Mødested er Sydhavnstippen ved Sydløbsvej, 2450 København SV. Umiddelbart efter besigtigelsen, dog tidligst kl. 11.30, afholdes offentligt møde i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Hvordan foregår en fredningssag?

Fredningssager behandles af Natur- og Miljøklagenævnets formand, to højesteretsdommere og syv medlemmer, der er udpeget af Folketinget. Som led i behandlingen af en fredningssag vil Natur- og Miljøklagenævnet normalt foretage besigtigelse af området og holde et efterfølgende offentligt møde. Besigtigelsen skal give nævnets medlemmer et indtryk af området. Besigtigelsen skal desuden give ejere, der har fremsat særlige indvendinger, lejlighed til på stedet at påvise forholdene. Forhold, der ikke kræver påvisning på stedet, er det mest praktisk at tage op under det efterfølgende offentlige møde.

Ved besigtigelsen og det offentlige møde deltager Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer og enkelte sekretariatsmedarbejdere. Antallet af øvrige deltagere – ejere, myndigheder, organisationer og foreninger mv. – kan variere meget afhængigt af fredningens omfang og den offentlige interesse i sagen.

Scroll to Top