Oprensning af Lorterenden og Gåsebækrenden

Jeg har modtaget følgende gode nyhed fra Britta Lunnemann, Grøn Agenda Sydhavns repræsentant i Tippen Syder:

Lorterende ved Sydhavnstippen (officielt kaldet Enghave Kanal) og Gåsebækrenden ved Valbyparken, vil blive oprenset og HedeDanmark A/S skal stå for arbejdet. Tidsplanen er endnu ikke besluttet men der har allerede været en besigtigelse for at finde steder, hvor grejet kan placeres, så det er til mindst mulig skade for miljøet. Desværre er det nødvendigt med store maskiner som nok kommer til at larme en del. Slammet vil blive suget op og fjernet. HedeDanmark har stor erfaring med genopretning af natur, så det forventes at de gør deres bedste for at passe på dyrelivet – ikke mindst den sjældne isfugl som opholder sig ved Lorterenden i lange perioder hvert år.

Årsagen til at vandløbene er forurenede er en anden sag.

Lorterenden, billede, BrittaLorterenden hvor isfuglen ofte holder til. Foto: Britta Lunnemann, 2015.

Scroll to Top