Første sæson i Sommerfugleengen

Tippen er som bekendt domineret af græsser, tjørn og de invasive arter gyldenris og bjørneklo – blomstrende engblomster har det med andre ord svært og i fårefolden er de nærmest fraværende på grund af græsningstrykket. Et bestemt sted har dog de senere år været beriget med lidt flere blomstrende urter end resten af Tippen: Sommerfugleengen. Af samme grund foreslås det i plejeplanen at dette område beskyttes mod fremtidig afgræsning og udvikles med høslæt, dvs. slåning. Grøn Agenda Sydhavn tog arbejdshandsken op i 2015 og er nået ganske langt allerede i den første sæson (mere om årets naturpleje i den kommende årsberetning). Placeringen af Sommerfugleengen ses herunder (den kommende fredningsgrænse er markeret med en gul stiplet linie).

Sommerfugleengen (høslæt-arealerne er med blå).
Sommerfugleengen (høslæt-arealerne er blå).

Sommerfugleengen vil blive udviklet som en mosaik af næringsfattig blomstereng (markeret med blåt på kortet) og læ-dannende busk- og skovdannelse. Tanken er at der rundt om engområdet skal placeres et trådhegn (rød linje) for at holde græssende får ude når de engang kommer. Øget biologisk mangfoldighed af blomstrende engplanter, insekter, sommerfugle m.v. er målet med naturplejen. I starten vil plejen nok opleves lidt drastisk, men efterhånden som den større variation af engplanter (forhåbentlig) breder sig på de åbne arealer, vil naturplejen blive mere diskret. Se to før-billeder af engen herunder.

Før-billede fra Sommerfugleengen. Foto: Claus Andersen, juni 2015.
Før-billede fra Sommerfugleengen, aug. 2015.
Før-billede fra Sommerfugleengen. Foto: Claus Andersen, aug. 2015.

Vi holder naturligvis øje med udviklingen af Sommerfugleengen. Her er en blandet observations-liste fra første sæson: Stor kålsommerfugl, Engrandøje, Halemejse, Græsrandøje, Skov-hullæbe (orkide), Stikkelsbærbusk, Det hvide C, Lille kålsommerfugl, Stor bredpande, Dagpåfugleøje, Rejnfanfjermøl, Admiral, Villa (Humleflue-familien), Blå mosaik guldsmed, Kratløber (bille) … og desuden to døde Spidsmus og nogle visne podninger på et æbletræ. Se billederne fra engen herunder.

Rejnfanfjermøl, Foto: Jens Hyldstrup, 2015.
Rejnfanfjermøl, Foto: Jens Hyldstrup, 2015.
Stor bredpande. Foto: Jens Hyldstrup, 2015.
Stor bredpande. Foto: Jens Hyldstrup, 2015.
Villa (Humle). Foto: Jens Hyldstrup, 2015.
Villa (Humle). Foto: Jens Hyldstrup, 2015.
Det hvide C . Foto: Claus Andersen, 2015.
Det hvide C . Foto: Claus Andersen, 2015.
Kratløber. Foto: Marie Pramming, 2015.
Kratløber. Foto: Marie Pramming, 2015.
Skov-hullæbe (orkide). Foto: Britta Lunnemann, 2015.
Skov-hullæbe (orkide). Foto: Britta Lunnemann, 2015.
Blå mosaik guldsmed. Foto: Claus Andersen, 2015.
Blå mosaik guldsmed. Foto: Claus Andersen, 2015.

 

Scroll to Top