Oprensning af Lorterenden og etablering af arbejdsplads

HedeDanmark er i fuld gang med at gøre klar til at kunne rense op i Lorterenden. De har blandt andet ryddet en stor plads til en container i forbindelse med afvanding af det, de graver op fra renden.
Der er blevet udvalgt et af de mindst bevoksede områder, og firmaet lover, at tage hensyn til dyreliv og mennesker i de tre måneder arbejdet vil vare, og at træer og buske vil blive genplantet.

Scroll to Top