By & Havn svigtede igen naturpleje-aftalerne

I sæsonen 2016 blev hverken canadisk gyldenris eller japansk pileurt fældet, og bjørneklo blev ikke rodstukket (den blev heldigvis skærmkappet, dog uden det aftalte eftersyn). År efter år er historien den samme: By & Havn ignorerer hovedparten af sine forpligtelser i partnerskabet Tippen Syder om manuel bekæmpelse af de tre invasive arter.

Kgs. Enghave Lokaludvalg, under kommunens Økonomiforvaltning, har tovholderfunktionen i Tippen Syder.

Kanadisk gyldenris
Nye kolonier af canadisk gyldenris. Foto: Claus Andersen, 2016.
Japansk pileurt breder sig støt og roligt. Foto: Claus Andersen, 2016.
Overset bjørneklo i frø. Foto: Claus Andersen, 2016.
Scroll to Top