Sommerfugleengens insekter og nye overdrevs-urter

Siden det første høslæt i Sommerfugleengen i 2015 har der været en tydelig vækst i artsrigdommen både hvad angår insekter og nye blomstrende overdrevs-urter. Grøn Agenda Sydhavn har prøvet at synliggøre den positive udvikling på tre forskellige måder [senere opdaterede versioner findes her]

Her er nogle insekt-billeder fra Sommerfugleengen:

Det hvide C er opkaldt efter C'et på bagvingen. Foto: Claus Andersen, 2020.
Det hvide C er opkaldt efter C’et på bagvingen. Foto: Claus Andersen, 2020.
Det hvide W er opkaldt efter W’et på bagvingen. Foto: Claus Andersen, 2020.
Stenhumle tager sig et velfortjent hvil. Foto: Claus Andersen, 2020.
Hvepseflue (Physocephala rufipes) holder en imponerende afstand til sin bagkrop. Foto: Claus Andersen, 2020.
Scroll to Top