Dagsommerfugle i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. I alt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 17 arter af dagsommerfugle (rettelse marts 2023: Skråstregbredpande er slettet). Desuden blev Aurora set men den ville ikke fotograferes! Øverst ses Det hvide W som er den mest sårbare af arterne.

Læs om dagsommerfugle under billederne.

Dagsommerfugle (Rhopalocera) er en familiegruppe af sommerfugle. Der lever i alt 66 arter dagsommerfugle i Danmark, hvoraf de 37 er rødlistede. Det betyder, at de er truede eller særligt sårbare. Derudover optræder omkring 40 arter tilfældigt eller er under etablering.

Dagsommerfuglene har to par vinger med skæl og en lang sugesnabel. Som de øvrige sommerfugle har dagsommerfugle en livscyklus med en fuldstændig forvandling, nemlig som æg, larve, puppe og fuldt udviklet insekt, der repræsenterer det kønsmodne stadium, hvis opgave er parring og æglægning. Larverne er ædemaskiner med mange ben. De lever på og af blade og laver ikke meget andet end at æde. De forskellige arter er tit knyttet til bestemte arter af planter. Mens larverne vokser sig større, skifter de hud flere gange, inden de går ind i puppe-stadiet.

Farverne på dagsommerfuglens vinger hjælper den til at signalere til artsfæller og til at camouflere sig i forhold til rovdyr. Nogle arter åbenbarer således et sæt uhyggelige øjne når de slår vingerne ud.

Scroll to Top