Viklere, målere, ugler, møl o.a. i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 34 arter af viklere, målere, ugler, møl og andre sommerfugle (med forbehold for fejlbestemmelse). Dagsommerfugle medtages ikke i dette indlæg.

Læs om sommerfugle under billederne.

Sommerfugle (Lepidoptera) er en orden blandt insekterne med to par vinger med skæl og oftest en lang sugesnabel. Der er omkring 2.600 arter af sommerfugle i Danmark, hvoraf under 100 er dagsommerfugle. De øvrige familier tæller bl.a. viklere (ca. 400 arter), målere (ca. 300 arter), ugler (ca. 100 arter), møl, halvmøl, fjermøl og mange andre. I alt omfatter sommerfuglene 71 familier, heriblandt 6 familier af dagsommerfugle.

Sommerfugle har ikke et alment accepteret klassifikationssystem. Kilderne anvender ofte forskellige systemer og navne. Nogle opdeler sommerfugle i dagsommerfugle og natsommerfugle (også kaldet natsværmere). Natsommerfuglene inddeles traditionelt i ugler, målere og spindere. Deres farver er mere afdæmpede og mørke som tilpasning til natten. En natsværmer-hans sanseapparat kan registrere feromoner fra en hun, der er befinder sig op til 8 kilometer borte.

Alle sommerfugle har en livscyklus med en fuldstændig forvandling, nemlig som æg, larve, puppe og fuldt udviklet insekt, der repræsenterer det kønsmodne stadium, hvis opgave er parring og æglægning. Larverne er ædemaskiner med mange ben. De lever på og af blade og laver ikke meget andet end at æde. De forskellige arter af sommerfugle er tit knyttet til ganske bestemte arter af planter. Mens larverne vokser sig større, skifter de hud flere gange, inden de går ind i puppe-stadiet.

Mange sommerfugle har flere generationer hver sommer, mens andre kun har en enkelt generation. Nogle sommerfugle overvintrer i Danmark i et af de fire stadier, mens andre kommer flyvende hertil hvert forår.

Scroll to Top