Biller i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 22 arter af biller (med forbehold for fejlbestemmelse).

Læs om biller under billederne.

Biller (Coleoptera) er formodentlig den største dyreorden på Jorden. Der er beskrevet i alt omkring 350.000 billearter fra hele verden. I Danmark er der omkring 3.800 arter fordelt på 179 familier.

Biller har hårde dækvinger, der skjuler flyvevingerne. De har fuldstændig forvandling, dvs. de klækkes fra æggene som larver, som æder sig større og senere forpupper sig. Når puppen klækkes kommer den voksne bille ud. Munddelene på billen er bidende, med et par kindbakker og et par kæber. Næsten alle typer af fast føde udnyttes af biller, men de fleste biller lever dog af levende planters rødder, grene, blade og frugter. Knap en fjerdedel af billearterne er rovbiller.

Scroll to Top