Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 33 arter af fluer (med forbehold for fejlbestemmelse).

Læs om fluer under billederne.

Fluer (Brachycera) udgør en underorden af tovinger (Diptera), som har talrige familier (bl.a. svirrefluer som medtages i et senere indlæg). Fluer har normalt kun to vinger, idet bagvingerne er omdannet til svingkøller (ses tydeligt på det øverste billede af rovfluen). Nogle fluer har kun ansatser til forvinger eller slet ingen vinger. Fluernes følehorn er korte, munddelene er sugende oftest udviklet som en blød sugesnabel, der kan trækkes ind. Nogle fluer har stikkende-sugende munddele (stikkesnabel), heriblandt rovfluerne, der udsuger andre insekter. Fluer gennemgår en forvandling med fire stadier: æg, larve, puppe og voksen.

Der er omkring 70 fluefamilier og omkring 5.000 fluearter i Danmark.

Scroll to Top