Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2021

Sommerfugleengen fylder det meste i Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2021. Både med hensyn til biodiversitet og deltagelse på arbejdsdagene var det et rigtig godt år. Der var en tydelig fremgang for de blomstrende urter på høslæt-engene, stor flagspætte ynglede, der var flere uger med to brunflagermus (vistnok) og et egern; desuden hilste vi på en skrubtudse og artsbestemte 244 fotograferede insekter o.a. Årsberetningen afsluttes med et stort antal billeder fra året der gik.

Scroll to Top