Naturgruppen

Arbejdsdag nr. 10

På torsdagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev plejeområde nr. 11 (se luftfoto) på Sydhavnstippen taget under behandling. Udover opgravning af hvidtjørn og enkelte bjørneklo, blev en gruppe kanadisk gyldenris fældet. Også affald blev fjernet fra området, samt fra affaldsspanden ved bænkene ved infostanderen. Næste arbejdsdatoer findes i menuen Nyheder (øverst til højre).  Claus fælder Kanadisk gyldenris […]

Arbejdsdag nr. 10 Read More »

Arbejdsdag nr. 8

På fredagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der opgravet nogle hundrede hvidtjørn (samt en bjørneklo!) i plejeområde nr. 9. Desuden blev affaldsspandene ved bænkene tømt. Næste arbejdsdag er lørdag den 2. august kl. 11. Alle er velkomne til at give en hånd med. Flere oplysninger findes på gruppens hjemmeside (findes under Links). Efter at jorden er fjernet fra

Arbejdsdag nr. 8 Read More »

Arbejdsdag nr. 7

På dagens arbejdsdag i Naturgruppen blev der opgravet 2-300 hvidtjørn og nogle bjørneklo i plejeområde nr. 8, midt på den nordlige halvdel af Sydhavnstippen. Desuden blev der indsamlet affald og beskåret enkelte oversete bjørnekloskærme. Plejeområde 8 er hermed sikret mod at springe i tjørneskov de kommende år. Foto: Claus Andersen, 2008.  Plejeområde 8 hvorigennem den meget benyttede selvtrådte

Arbejdsdag nr. 7 Read More »

Arbejdsdag nr. 5

På årets femte arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen, den 9. maj 2008, var der 4 fremmødte, hvoraf 2 deltog i arbejdet. Der blev opgravet hvidtjørn og bjørneklo i plejeområde 7, og fjernet affald på et større areal, bl.a. ved den forladte modelflyveplads. Næste arbejdsdag er lørdag den 17. maj kl. 11.00 – mødested: HF Musikbyen 144.    Affald indsamlet ved den forladte

Arbejdsdag nr. 5 Read More »

Arbejdsdag nr. 4

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der 4-5 fremmødte – vi kunne sagtens være mange flere derude i naturen! Der blev opgravet hvidtjørn og bjørneklo i plejeområde 5 og 6. Desuden blev affaldsspandene tømt og der blev sat et info-skilt op ved affaldspladsen. Endelig blev et forsøg med afmærkede og systematisk fældede bjørneklo (startet i juni

Arbejdsdag nr. 4 Read More »

Arbejdsdag nr. 3

På sæsonens tredje arbejdsdag i Naturgruppen den 19. april blev der opgravet tjørn og bjørneklo i plejeområde 4 – desuden blev der indsamlet affald. Der var 6 fremmødte, dog deltog kun 4 i naturplejen. Næste arbejdsdag er torsdag den 24. april kl. 10.00. Mødested: HF Musikbyen 144. Mette Marie, Helle og Helen i gang i plejeområde 4

Arbejdsdag nr. 3 Read More »

Arbejdsdag nr. 2

På årets 2. arbejdsdag i Naturgruppen blev der opgravet et stort antal små hvidtjørn og bjørneklo i plejeområde 2 og 3 (se luftfoto). Desuden blev der indsamlet affald. Der var 7 fremmødte, bl.a. deltog Katja og Niels fra Grøn Vesterbro/Sydhavn. Næste arbejdsdag er lørdag den 19. april kl. 11.00; mødested: HF Musikbyen, have 144.   Eva, Katja

Arbejdsdag nr. 2 Read More »

Arbejdsdag nr. 1

Grøn Sydhavn Naturgruppen kom den 2. april godt i gang med årets naturpleje på Sydhavnstippen. I forventning om lønnet gennemførelse af bjørnekloplanen o.a. i 2008, fokuserer Naturgruppen på ca. 22  plejeområder. På første arbejdsdag i plejeområde 1 (se luftfoto) opgravede de fem fremmødte ca. 100-150 stk små hvidtjørn – for at forhindre at Tippen lukker sig i skov og krat – desuden opgravede gruppen bjørneklo

Arbejdsdag nr. 1 Read More »

Scroll to Top