Arbejdsdag nr. 8

På fredagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der opgravet nogle hundrede hvidtjørn (samt en bjørneklo!) i plejeområde nr. 9. Desuden blev affaldsspandene ved bænkene tømt. Næste arbejdsdag er lørdag den 2. august kl. 11. Alle er velkomne til at give en hånd med. Flere oplysninger findes på gruppens hjemmeside (findes under Links).

Efter at jorden er fjernet fra det øverste af tjørnens rod med en drænspade, klippes roden med et ørnenæb – her af Kathleen – ofte klares sagen dog uden ørnenæb. Til ventre ses en seljerøn, som nu får lidt mere luft omkring sig. Foto: Claus Andersen, 2008.

Plejeområde nr. 9 på Sydhavnstippen – de sorte streger er trådte stier.

Scroll to Top