Arbejdsdag nr. 1

Grøn Sydhavn Naturgruppen kom den 2. april godt i gang med årets naturpleje på Sydhavnstippen. I forventning om lønnet gennemførelse af bjørnekloplanen o.a. i 2008, fokuserer Naturgruppen på ca. 22  plejeområder. På første arbejdsdag i plejeområde 1 (se luftfoto) opgravede de fem fremmødte ca. 100-150 stk små hvidtjørn – for at forhindre at Tippen lukker sig i skov og krat – desuden opgravede gruppen bjørneklo og fjernede henkastet affald. Også Tippens borde, bænke, affaldsspande og infostandere ordnes og vedligeholdes af Naturgruppen.  Næste arbejdsdag er tirsdag den 8. april kl. 10.00 (info findes på Naturgruppens hjemmeside).

Plejeområde 1, 2008

Plejeområde 1 – med intensiv naturpleje.

Scroll to Top