Børnenes Dyremark: en ‘bananrepublik’

Den 25. maj 2008 afholdtes en ekstraordinær generalforsamling i foreningen Børnenes Dyremark. Som neutral mødeleder havde Karens Minde Lauget udpeget Dorthe Eren, tidligere formand for Sydhavnsrådet og tidligere ansat Netværksmedarbejder i bydelen. Kort før generalforsamlingen havde en ‘revisionsrapport‘ fastslået at bestyrelsens regnskab (inkl. medlemslister og dermed dokumentation for stemmeret til generalforsamlingen) var så mangelfuldt at det ikke kunne revideres. Dette til trods blev regnskabet vedtaget på generalforsamlingen!? … hvorefter mødelederen og et stort mindretal forlod mødet. Eren har efterfølgende afleveret en ‘redegørelse‘ til Karens Minde Lauget.   

Scroll to Top