By & Havn betaler for bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen

By & Havn (det tidligere Arealudviklingsselskabet) har meddelt, at selskabet gerne vil ‘overtage’ Grøn Vesterbro/Sydhavns bidrag på 34.000 kr. til Naturgruppens projekt “Bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen’ (se desuden nyhed pr. 1. juni 2008).   

Bjørneklo, 2007

Grundejeren By & Havn har indvilliget i at betale en del af udgifterne til Naturgruppens projekt – så bjørneklo som disse på Sydhavnstippen kan overvindes. Foto: Claus Andersen, 2007

Scroll to Top