Lønnet naturpleje på Tippen

Så skete det endelig! … gartnerfirmaet ‘Gartner Rikke Gram’ har overtaget årets bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen fra Grøn Sydhavn Naturgruppen, som har løftet opgaven ulønnet de sidste seks år. Som hidtil vil bekæmpelsen koncentrerer sig om blomstrende bjørneklo, som beskæres i tre omgange, hvorefter planten dør; en bekæmpelsesmetode som er udviklet i Naturgruppen. Gartnerfirmaet bekæmper desuden Japansk pileurt og Kanadisk gyldenris – ligeledes invasive arter – på den fredede del af Sydhavnstippen. Firmaets indsats er en del af Naturgruppens samarbejdsprojekt, som er finansieret af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, Kongens Enghave Lokaludvalg og Agendaråd Sydhavn.   

Gartnerhold på Sydhavnstippen

Professionelle folk er klar til den første arbejdsdag på Sydhavnstippen. Gartner Rikke Gram er i gult. Kæmpebjørnekloen står og ‘bæver’ i baggrunden. Foto: Claus Andersen, 17. juni 2008.

Scroll to Top