Month: July 2008

Lækat i sommerpels

‘Lækatten‘ (også kaldet Hermelin), som blev set for nogle måneder siden, lever tilsyneladende fast på Sydhavnstippen – den er i dag set i sin mørkebrune sommerpels. Aftenbilledet herunder er vel mere ejendommeligt end tydeligt!     Lækatten i det øjeblik hvor den opdagede fotografen – og lynhurtigt forsvandt ned mellem stenene. I baggrunden ses Kalvebodløbets mørke vand. Foto: Claus Andersen, 2008.

Lækat i sommerpels Read More »

Naturgruppen taler bjørneklo med HedeDanmark

Mikkel Fagerbo, projektskovfoged i Danmarks største bjørneklo-bekæmpelsesfirma, HedeDanmark, har udvekslet bjørnekloerfaringer med Grøn Sydhavn Naturgruppens formand Claus Andersen og Signe Hermansen. Dialogen udviklede sig til en vandretur rundt på Sydhavnstippen.  Naturgruppens Claus Andersen (med bjørneklosværdet) i samtale med Mikkel Fagerbo fra HedeDanmark. I baggrunden ses Sydhavnstippens svøbe: bjørnekloen. Foto: Signe Hermansen. 

Naturgruppen taler bjørneklo med HedeDanmark Read More »

Arbejdsdag nr. 8

På fredagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der opgravet nogle hundrede hvidtjørn (samt en bjørneklo!) i plejeområde nr. 9. Desuden blev affaldsspandene ved bænkene tømt. Næste arbejdsdag er lørdag den 2. august kl. 11. Alle er velkomne til at give en hånd med. Flere oplysninger findes på gruppens hjemmeside (findes under Links). Efter at jorden er fjernet fra

Arbejdsdag nr. 8 Read More »

Rapporter om Øresunds havmiljø

Kalveboderne – vandet ud for Sydhavnstippen – er som bekendt EU-fuglebeskyttelsesområde, især pga. områdets betydning som rasteplads for trækkende fugle. For mange af fuglene er et sundt havmiljø, og dermed fødegrundlaget, afgørende for den videre rejse. I nedenstående rapporter (hentet fra Øresundsvandsamarbejdets hjemmeside; findes under Links), kan man bl.a. finde oplysninger om de sidste tyve års havudvikling i Øresund, herunder

Rapporter om Øresunds havmiljø Read More »

Stadig skovhornugler på Tippen

På anden uge holder et skovhornuglepar og 3-4 unger til på Sydhavnstippen. Ungerne gør tydeligt opmærksom på sig selv med jævnlig ‘tuden/hylen’. Et godt tidspunkt er ved 22-23-tiden … men vær diskret og hold pæn afstand, så uglefamilien ikke føler sig forstyret. Sandsynligvis er ungerne udruget på Vestre Kirkegård, hvor en gruppe skovhornugler har holdt til i mange år. I Dansk Trækfugleatlas fra 2006,

Stadig skovhornugler på Tippen Read More »

Arbejdsdag nr. 7

På dagens arbejdsdag i Naturgruppen blev der opgravet 2-300 hvidtjørn og nogle bjørneklo i plejeområde nr. 8, midt på den nordlige halvdel af Sydhavnstippen. Desuden blev der indsamlet affald og beskåret enkelte oversete bjørnekloskærme. Plejeområde 8 er hermed sikret mod at springe i tjørneskov de kommende år. Foto: Claus Andersen, 2008.  Plejeområde 8 hvorigennem den meget benyttede selvtrådte

Arbejdsdag nr. 7 Read More »

Japansk pileurt er fældet

Hvis den invasive Japansk pileurt skal udryddes på Sydhavnstippen, skal den fældes 4-5 gange hver sæson, i ca. 6 år. I 2008 er der for første gang afsat midler til en delvis bekæmpelse (betalt af Kgs. Enghave Lokaludvalg, Agendaråd Sydhavn og By & Havn), med 3 fældninger på området syd for den tværgående grussti. Gartner Rikke Gram har netop gennemført årets første fældning.

Japansk pileurt er fældet Read More »

Scroll to Top