Stadig skovhornugler på Tippen

På anden uge holder et skovhornuglepar og 3-4 unger til på Sydhavnstippen. Ungerne gør tydeligt opmærksom på sig selv med jævnlig ‘tuden/hylen’. Et godt tidspunkt er ved 22-23-tiden … men vær diskret og hold pæn afstand, så uglefamilien ikke føler sig forstyret. Sandsynligvis er ungerne udruget på Vestre Kirkegård, hvor en gruppe skovhornugler har holdt til i mange år.

I Dansk Trækfugleatlas fra 2006, står følgende om Skovhornuglen: Den yngler i åben skov og i granplantager, men fødesøgningen sker i mere åbent land. Om ringmærkede unger står der: I juli er de første ungfugle genfundet mere end 2 km fra reden (max 6 km). Unge fugle genfundet i deres første vinter er gennemsnitligt fundet 175 km fra reden (3-676 km) [..] og i en efterfølgende ynglesæson (april-juli) er uglerne genfundet gennemsnitligt 51 km fra udklækningslokaliteten (0-155 km).      

Skovhornugle på Sydhavnstippen, 2008

Fotografen var i tvivl om skovhornugleungen sad i det mørke træ eller ej – indtil han så billedet! Foto: Claus Andersen, 2008.

Scroll to Top