Japansk pileurt er fældet

Hvis den invasive Japansk pileurt skal udryddes på Sydhavnstippen, skal den fældes 4-5 gange hver sæson, i ca. 6 år. I 2008 er der for første gang afsat midler til en delvis bekæmpelse (betalt af Kgs. Enghave Lokaludvalg, Agendaråd Sydhavn og By & Havn), med 3 fældninger på området syd for den tværgående grussti. Gartner Rikke Gram har netop gennemført årets første fældning.

Fældning af Japansk pileurt på den sydlige del af Sydhavnstippen, 2008.

Rikke Gram igang med buskrydderen ved en af de grupper Japansk pileurt, som Grøn Sydhavn Naturgruppen allerede har ‘udsultet’ de sidste par år. Foto: Claus Andersen, 2008. 

Scroll to Top