Gamle billeder o.a.

Af og til dukker der billeder o.a. op som illustrerer Sydhavnstippens farverige historie. Følgende er nyt i arkivet (menuen øverst): ‘et luftfoto fra 1930‘ hvor Valbyparken er losseplads, et billede af ‘afbrænding af sporvogne‘ for enden af Thomas Koppels Allé (daværende Pumpehusvej) fra perioden 1967-72 , et kort med kommunens planer om en ‘motorvejsforbindelse ind over Tippen‘ fra 1979, billeder fra ‘verdens længste kaffebord‘ i 1991 i protest mod godsbanen, og en artikel fra Politiken‘ i 1991 om byggeplaner o.a. Har du kendskab til historisk materiale relevant for sydhavnstippen.dk kan du kontakte CA (i menuen “OS”).        

Scroll to Top