Arbejdsdag nr. 14

På Grøn Sydhavn Naturgruppens arbejdsdag den 15. okt. 2008, blev bænke/bord – som fæhoveder havde moret sig med at smide i vandet – hevet op med tove og stillet på plads (og senere repareret). Uden hjælp fra en motionsløber var operationen nok ikke lykkedes. Bagefter blev der indsamlet affald fra ‘kløften’ og andre steder på Sydhavnstippen. Naturgruppen har et fint samarbejde med By & Havn som henter det indsamlede affald.

Højlydte sejrsbrøl lød efter at bord & bænk med stort besvær var hevet i land. Foto: Claus Andersen, 2008.

Claus fremviser dagens affaldshøst fra ‘kløften ‘på Sydhavnstippen. Foto: Helle Dahn, 2008. 

Helle ses senere på samme arbejdsdag, med mere indsamlet affald. Foto: Claus Andersen, 2008.

Scroll to Top