Badestrand i Valbyparken om syv år?

Ifølge Kgs. Enghave Bladet den 5. nov. 2008 viser tidsplanen for rensning af Harrestrup Å, at en badestrand i Valby Parken kan tages i brug i 2015. Mere info findes i ‘Arkivet‘, bilag 31a og 31b.

Grøn Agenda Sydhavn (daværende Karens Minde Gruppen) foreslog i 2002 i et høringssvar til kommunen, at placerer en badestrand netop der, men gruppen understregede samtidig, at forøget biltrafik vil udgøre et alvorligt problem for bydelen. Kalveboderne er EF-Fuglebeskyttelsesområde, og en badestrand må derfor ikke indvirke negativt på havfuglene.

Scroll to Top