Høringssvar til indsatsplan mod bjørneklo

Københavns Kommunes Center for Park og Natur har sendt et ‘forslag til indsatsplan mod kæmpebjørneklo‘ i høring (med frist den 30. nov. 2008). Læs det fælles ‘høringssvar‘ fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og gartner Rikke Gram, samt et fælles ‘høringssvar fra Agenda 21 Centre‘ i København.

Først når Borgerrepræsentationen har vedtaget indsatsplanen, kan kommunen pålægge private grundejere at bekæmpe bjørneklo.

Scroll to Top