Lidt uddybende om får og naturpleje

Når der sættes får ud på Sydhavnstippen er det selvfølgelig vigtigt, at der løbende vil blive holdt øje med græsningens indflydelse på naturen i området.

Det er aftalt med Fårebrug Aps., at græsningstrykket løbende skal justeres og at det for eksempel kan komme på tale at sætte mindre folde op i folden, således at det sikres at fårene spiser Kæmpebjørnekloen. Fårebrug Aps. er et firma med stor erfaring indenfor naturpleje og lignende projekter og vi har set, hvor forskelligt de formår at pleje forskellige arealer ud fra grundejernes ønsker. Det kan f.eks. ses på Avedøresletten og Vestvolden, som er to helt forskellige typer landskaber ejet af blandt andre Skov- og Naturstyrelsen.

I den aftale om Naturpleje, som er indgået med Fårebrug Aps., er indføjet at, By & Havn kan pålægge Fårebrug Aps. at tage dyr hjem, hvis græsningen går for hårdt ud over områdets naturværdier. Der kan også frahegnes områder, hvis der er orkideer eller andre planter, der ikke ønskes afgræsset.

Projektets involverede parter vil med andre ord løbende holde øje med græsningens indflydelse på vegetationen for at sikre stedets biodiversitet.

Scroll to Top