Rynket rose fældet

Som en del af det 5-årige partnerskabsprojekt Tippen Syder, vil By & Havn bekæmpe flere invasive plantearter på Sydhavnstippen. Som projektets første synlige resultat er den invasive ‘Rynket rose‘ netop fældet, for at dæmme op for dens langsomme, men ubønhørlige spredning i naturområdet. En egentlig udryddelse af planten er ikke på tale i denne omgang.

rynket-rose-faellet-09

Dan o.a. fra By & Havn har allerede sat sit tydelige spor på Sydhavnstippen. Her er Rynket rose maskinfældet og dermed sat tilbage i vækst. Foto: Claus Andersen, 2009.

Scroll to Top