Arbejdsdag nr. 3

På lørdagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der 9 fremmødte. Ved mødestart blev det fejret med Gammel dansk, at det aktuelle kommuneplan-forslag, udlægger den nordlige del af Sydhavnstippen som offentligt rekreativt område uden boligbyggeri (efter høringsperioden vedtages kommuneplanen i BR i august-september 2009). På selve arbejdsdagen, som 7 deltog i, blev nogle af de mest brugte trådte naturstier på den nordlige del af Sydhavnstippen befriet for små tjørn, som ellers ad åre ville lukke for adgangen. Der blev desuden indsamlet syv-otte sække henkastet affald.     

arbdag-nr-3-09

Billede fra lørdagens arbejdsdag. Her er Valdemar igang med en drænspade i den stenede undergrund. Foto: Claus Andersen, 2009.

Scroll to Top