BRs beslutning vedr. Tippen

Den 2. april 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at “byggemulighederne på Tippen fjernes. Området udlægges til offentligt areal”. Forslaget var et ændringsforslag til kommuneplanen, fremsat af Enhedslisten. Kommuneplanen er nu sendt 8 uger i høring frem til 15. juni. Endelig vedtagelse forventes i august eller september.

For forslaget stemte C, F, O, V, Ø og tre løsgængere (26 stemmer), imod stemte en løsgænger, mens A, B og en løsgænger undlod at stemme (20 stemmer).

Scroll to Top