Den 2. april 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at “byggemulighederne på Tippen fjernes. Området udlægges til offentligt areal”. Forslaget var et ændringsforslag til kommuneplanen, fremsat af Enhedslisten. Kommuneplanen er nu sendt 8 uger i høring frem til 15. juni. Endelig vedtagelse forventes i august eller september.

For forslaget stemte C, F, O, V, Ø og tre løsgængere (26 stemmer), imod stemte en løsgænger, mens A, B og en løsgænger undlod at stemme (20 stemmer).

Scroll to Top