Genbrugsstation ved Bådehavnsgade?

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har foreslået, at der placeres en stor genbrugsstation på et areal mellem Bådehavnsgade og Sydhavnstippen (se luftfoto). Arealet er udlagt til serviceerhverv i kommuneplanen, men er idag et naturområde. Læs følgende breve sendt til kommunen i anledning af forslaget: ‘bemærkninger fra Kgs. Enghave Lokaludvalg‘, ‘kommentarer fra Grøn Agenda Sydhavn‘ og ‘kommentarer fra Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn‘.

genbrugsstation-091På det markerede areal påtænker kommunen at placerer en genbrugsstation.

Scroll to Top