Pileurt fældes

By & Havn fælder netop nu den invasive japansk pileurt på Sydhavnstippen – som aftalt i partnerskabet Tippen Syder. En gruppe pileurt er fældet i den nordlige ende af Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, 2009.

Lidt færre får

Ca. 20 % af fårene er fjernet fra Sydhavnstippen, således at der nu er 80. Et enkelt får er død af naturlige årsager – den slags sker. Græsningstrykket vurderes løbende i partnerskabet Tippen Syder under hensyn til både bjørneklobekæmpelsen og biodiversiteten. Fårene i deres rette element på Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen.

Fuglesafari i maj

Den 3. maj deltog 25 personer på en morgen fuglesafari guidet af ornitolog Hans Schou Frederiksen. Turen var arrangeret af Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn samt By & Havn. Deltagerne oplevede blandt andet bynkefugl, stillits og toppet lappedykker. Og på Sydhavnstippens sydlige del kom gruppen tæt på de 99 græssende naturplejere, hvor af enkelte får lod sig klappe.

Arbejdsdag nr. 5 & 6

På arbejdsdagen den 6. maj 2009 i Grøn Sydhavn Naturgruppen, var der 7 deltagere. Der blev opgravet småtjørn ved naturstierne og indsamlet affald. På arbejdsdagen den 19. maj var der 6 fremmødte – der blev fjernet store mængder affald i den østlige ende af fårefolden, især langs kysten. Fårene bød Naturgruppen velkommen på årets sjette arbejdsdag. …

Arbejdsdag nr. 5 & 6 Read More »

Frivillighedsfestival den 16. maj

‘Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave‘ afholder årets Frivillighedsfestival i Enghave Parken på Vesterbro lørdag den 16. maj 2009 kl. 12-17. Se ‘programmet‘. Det vil være muligt at tale med repræsentanter fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og Tippen Fårelaug om udviklingen og naturplejen på Sydhavnstippen – samt om samarbejdet i partnerskabet Tippen Syder.

Genbrugsstation anbefalet

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede på sit møde den 22. april 2009 forvaltningens indstilling om en genbrugsstation ved Bådehavnsgade med den bemærkning, at høringssvarenes trafikforslag skal indgå i det videre arbejde (se desuden nyhed fra 21. april). Hvis genbrugsstationen bliver vedtaget i Borgerrepræsentationen vil det videre arbejde ifølge forvaltningen bl.a. indebære en miljøgodkendelse og en VVM-screening …

Genbrugsstation anbefalet Read More »

Scroll to Top