Forslag til kommuneplan 2009

Det ændringsforslag vedr. Tippen i kommuneplan 2009, som blev vedtaget d 2. april (se nyhed fra 22. april), er endnu ikke indføjet i kommunens net-version af kommuneplanen, som er i høring frem til 15. juni. I papirversionen af kommuneplanen er ændringen indføjet ét sted (i “Rammer”). Herunder ses ændringen, dvs. det areal som fritages for fremtidigt byggeri og i stedet gøres til offentligt, rekreativt areal.

kommuneplanforslag-2009

Forslag til kommuneplan 2009 – den nordlige del af Sydhavnstippen har 01-status ligesom den fredede, sydlige del.

Scroll to Top