Genbrugsstation anbefalet

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede på sit møde den 22. april 2009 forvaltningens indstilling om en genbrugsstation ved Bådehavnsgade med den bemærkning, at høringssvarenes trafikforslag skal indgå i det videre arbejde (se desuden nyhed fra 21. april). Hvis genbrugsstationen bliver vedtaget i Borgerrepræsentationen vil det videre arbejde ifølge forvaltningen bl.a. indebære en miljøgodkendelse og en VVM-screening (hvor virkningerne i forhold til f.eks. fuglebeskyttelses og habitatområder skal belyses), og i den forbindelse også en trafikvurdering.

Længere fremme i planlægningen vil forvaltningen indkalde Kgs. Enghave Lokaludvalg, Grøn Agenda Sydhavn, Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn og Sydhavnsklubberne (som alle skrev høringssvar) til et møde, hvor ideer og muligheder diskuteres, bl.a. ideer til publikumsrettede aktiviteter som loppemarkeder eller andre byttekoncepter.

Scroll to Top