Toppet lappedykker med æg

Blandt de interessante ynglefugle på Sydhavnstippen er ‘Toppet Lappedykker‘, som ofte har rede i Lorterenden.Yngleadfærden er noget speciel, idet fuglene foretager en slangeagtigt dans, der kan tage en time. Parringen foregår på en fremstillet “seng” af vandplanter, hvorpå hannen bestiger hunnen. De helt små unger bæres gerne på ryggen af de voksne fugle. Reden i …

Toppet lappedykker med æg Read More »

Naturgruppen på Mozarts Plads

Grøn Sydhavn Naturgruppen havde bod ved Bydelsfesten på Mozarts Plads lørdag d. 20/6 2009, kl. 10-15. Mange beboere mødte op og fik en snak med repræsentanter fra gruppen om naturplejen og udviklingen på Sydhavnstippen. Fra venstre ses Naturgruppens Signe, Annie (skjult), Kathleen og Britta (i “huset”). Arrangørerne havde sat Naturgruppen til at dele bod med …

Naturgruppen på Mozarts Plads Read More »

Høringssvar vedr. Tippen

Læs fire lokale høringssvar til kommuneplan 2009, som alle har kommentarer vedrørende Sydhavnstippen:  ‘bemærkninger fra Grøn Agenda Sydhavn‘, ‘høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg‘, ‘høringssvar fra Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn‘, og ‘indsigelse fra Det Grønne Knæ‘.

Bjørneklo fældet og rodstukket

Betalt af By & Havn har Gartner Rikke Gram og et 4-mands arbejdshold den 15 juni 2009 fældet knopskydende kæmpebjørneklo på den nordlige del af Sydhavnstippen. Der blev desuden rodstukket bjørneklo rundt om de tætte kolonier. Charlotte kæmper sig ind i Sydhavnstippens “jungle” efter knopskydende bjørneklo. Foto: Claus Andersen, 2009.

Græs ved grusstierne slået

Kommunens Center for Park og Natur har slået græsset langs grusstierne på Sydhavnstippen, ligesom de tidligere år. Partnerskabet Tippen Syder har aftalt med forvaltningen, at slåningen kun har til formål at sikre offentlighedens adgang – altså ikke større indgreb. Tak til Center for Park og Natur. Offentlighedens adgang er sikret på Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, …

Græs ved grusstierne slået Read More »

Scroll to Top